Landgoed


Deze site is in ontwikkeling

Deze site wordt ontwikkeld om een overzicht te geven van de
Te Koop aangeboden Landgoederen cq. Historische buitenplaatsen.

Mocht U een Landgoed cq. Buitenplaats in de verkoop hebben,
is het mogelijk deze gratis aan te bieden op deze site.

Tevens te koop gevraagd op korte termijn:

Landgoed in Brabant, Zuid-Holland, Gelderland of Utrecht.

U kunt deze aanbieden per fax 076-5612169
t.a.v. dhr. A. Gouweloos

of reageer hier

ook voor andere landgoederen cq. historische buitenplaatsen

created by
Netonline